شروع پروژه : 1400/04/2700 روز پیش
www.i-daramad.ir
www.i-daramad.ir

   Arbiten

      arbiten.ioبلیز

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل واریز : 10 دلار

 حداقل برداشت : 1 دلار

  پاداش معرفی : 5% - 2% - 1%

  واریز سود : آنی

  سرمایه فعال ما : 110 دلار

  برداشتی ما : 00 دلار

  پلن ها : 0.5% - 1.5% روزانه برای 30 روز

میزان سوددهی پروژه

00

حساب های مورد قبول

دوج کوین (Dogecoin)  بیت کوین (Bitcoin)  بیت کوین کش (Bitcoincash)  لایت کوین (Litecoin)  اتریوم (Ethereum)  پرفکت مانی (Perfectmoney)

www.i-daramad.ir