شروع پروژه : 1398/07/10175 روز پرداخت

 سایت سرمایه گذاری Umo-Finance

   Umo-Finance

      umo-finance.comفرانسه

  حداقل سرمایه گذاری : 50 دلار

 سرمایه فعال ما : 100 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 4% - 2% - 1%

  واریز سود : دستی

  پلن ها : 1.4%-2.8% برای 16-46 روز کاری | 2.7%-3.1% برای 75 روز کاری و ...

حساب های مورد قبول

بیت کوین  لایت کوین (Litecoin)  اتریوم (Ethereum)  پییر  پرفکت مانی

سایت سرمایه گذاری Umo-Finance


لیست واریز و برداشت

سرمایه فعال ما : 100 دلار | کل برداشت ما : 551.13 دلار | سود ما : 551.13 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز دستی 2020-03-13 7.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-10 8.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-07 9.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-06 11 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-05 7.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-02 8.4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-27 10.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-24 6.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-21 5.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-17 30 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-15 11.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-12 23.9 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-11 7.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-08 15.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-04 4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-01 3.1 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-29 23.45 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-25 15.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-21 25.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-18 35 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-15 35 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-13 2.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-10 6.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-07 6.1 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-05 18.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-03 5.8 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-20 14 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-16 4 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-12 5.22 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-08 17.5 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-03 16.2 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-29 11.5 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-27 23.1 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-25 24.1 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-21 14.06 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-18 24.4 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-13 15.5 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-11 17.3 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-08 20.1 دلار برداشت
- 2019-11-06 100 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی

invest-tracing.com