شروع پروژه : 1398/12/0265 روز پرداخت
www.i-daramad.ir
www.i-daramad.ir

   TradeBitcoin آموزش تصویری

      tradebitcoin.siteانگلستان

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل واریز/برداشت : 10 دلار / 3 دلار

 سرمایه فعال ما : 100 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 25% 

  واریز سود : دستی (حداکثر 48 ساعت)

  پلن ها : 3.2% - 3.5% روزانه برای 365 روز

حساب های مورد قبول

بیت کوین (Bitcoin)

www.i-daramad.ir


لیست واریز و برداشت

سرمایه فعال ما : 100 دلار | کل برداشت ما : 19.2 دلار | سود ما : 19.2 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز دستی 2020-04-26 6.4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-04-25 3.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-04-22 3.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-04-21 3.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-04-20 3.2 دلار برداشت
- 2020-04-19 100 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی