شروع پروژه : 1398/05/24214 روز پرداخت

 سایت سرمایه گذاری TechVision

   TechVision

      techvision.netفرانسه

عدم پرداخت

  حداقل سرمایه گذاری : 75 دلار

 سرمایه فعال ما : 100 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 3% - 2% - 1%

  واریز سود : دستی

  پلن ها :  1.2%-3.6% روزانه برای 20-100 روز کاری

حساب های مورد قبول

بیت کوین  اتریوم  لایت کوین  پییر  پرفکت مانی

سایت سرمایه گذاری TechVision


لیست واریز و برداشت

سرمایه فعال ما : 100 دلار | کل برداشت ما : 267.4 دلار | سود ما : 267.4 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز دستی 2020-03-13 9.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-12 10.3 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-08 12 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-05 6.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-02 8.4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-27 6.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-24 10.4  دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-21 6.21  دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-18 7.8  دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-13 11.2  دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-12 6.6  دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-11 4.5  دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-08 9.8  دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-04 7.15  دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-01 4.12  دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-29 6.6  دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-25 13  دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-21 11.15  دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-17 25.2  دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-15 18.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-13 1.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-10 7.4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-07 10.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-05 3 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-18 3 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-12 3 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-08 15.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-05 5.07 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-03 2.5 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-25 8.25 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-21 1 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-18 4.75 دلار برداشت
- 2019-11-14 100 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی

invest-tracing.com