شروع پروژه : 1398/10/2769 روز پرداخت
سایت سرمایه گذاری Monelo

   Monelo

      monelo.bizبلیز

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل سرمایه گذاری : 0.005 بیت کوین

 سرمایه فعال ما : 200 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 5% تا 10%

  واریز سود : آنی

  پلن ها : 3.0% در روزهای کاری / 1% آخر هفته ها (بازگشت اصل سرمایه در هر زمان با 10% کارمزد)

حساب های مورد قبول

بیت کوین (Bitcoin)

سایت سرمایه گذاری Monelo


لیست واریز و برداشت

سرمایه فعال ما : 200 دلار | کل برداشت ما : 287.1 دلار | سود ما : 143.55 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز آنی 2020-02-29 20.6 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-27 13.7 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-24 15.9 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-21 13.4 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-19 12.9 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-17 25.6 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-15 12.2 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-13 15.6 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-10 21.6 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-08 30 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-06 20.2 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-04 18.1 دلار برداشت
واریز آنی 2020-02-02 22.5 دلار برداشت
واریز آنی 2020-01-31 12.6 دلار برداشت
واریز آنی 2020-01-30 15.2 دلار برداشت
واریز آنی 2020-01-29 17 دلار برداشت
- 2020-01-28 200 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی