شروع پروژه : 1398/08/07232 روز پرداخت

 سایت سرمایه گذاری Gissis

www.i-daramad.ir

   Gissis

      gissis.com

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل سرمایه گذاری : 15 دلار

 سرمایه فعال ما : 100 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 4.2% - 1.7% - 0.7%

  واریز سود : دستی

  پلن ها : 1.4%-2.4% روزانه برای 5-50 روز کاری | 370% بعد از 47 روز کاری | 500% بعد از 68 روز کاری

حساب های مورد قبول

دوج کوین (Dogecoin)  بیت کوین  دش کوین (Dash)  لایت کوین (Litecoin)  اتریوم (Ethereum)  پییر  پرفکت مانی

سایت سرمایه گذاری Gissis


لیست واریز و برداشت

سرمایه فعال ما : 100 دلار | کل برداشت ما : 409.71 دلار | سود ما : 409.71 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز دستی 2020-03-13 6.7 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-11 9.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-06 11 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-01 9.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-29 5.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-24 4.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-21 8.9 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-20 6.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-17 10.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-11 12.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-06 11.12 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-31 25.65 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-27 11.12 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-22 24.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-21 22.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-14 21 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-09 7.07 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-04 6.42 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-30 6.25 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-25 21.2 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-20 22.15 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-17 6.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-15 3.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-12 8.4 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-09 14.52 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-03 11.2 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-30 26.06 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-27 7.8 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-25 4.75 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-21 11.5 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-18 18.2 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-12 26.5 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-08 6.8 دلار برداشت
- 2019-11-06 100 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی