شروع پروژه : 1398/07/19179 روز پرداخت
سایت سرمایه گذاری EpexUnity

   EpexUnity

      epex-unity.comفرانسه

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل سرمایه گذاری : 50 دلار

 سرمایه فعال ما : 100 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 6% - 3% - 2%

  واریز سود : دستی

  پلن ها : 0.9%-1.8% برای 20-60 روز کاری (بازگشت سرمایه) | 1.35%-3.15% برای 200 روز کاری (همراه با سرمایه) و ...

حساب های مورد قبول

بیت کوین (Bitcoin)  لایت کوین (Litecoin)  اتریوم (Ethereum)  پییر (Payeer)  پرفکت مانی

سایت سرمایه گذاری EpexUnity


لیست واریز و برداشت

سرمایه فعال ما : 100 دلار | کل برداشت ما : 178.43 دلار | سود ما : 178.43 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز دستی 2020-03-27 8.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-21 9.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-16 2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-15 5.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-12 5.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-10 1.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-09 5.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-03 5.1 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-01 6.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-27 10.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-25 6.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-20 8.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-15 12.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-11 11 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-08 3.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-04 1.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-31 4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-29 2.7 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-25 1.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-22 2.7 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-19 3.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-15 10 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-14 2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-13 5.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-08 7.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-05 1.13 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-22 2 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-18 2.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-12 4.5 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-08 4.1 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-03 8.2 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-25 7.5 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-21 2 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-17 1.5 دلار برداشت
- 2019-11-13 100 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی

invest-tracing.com