شروع پروژه : 1398/02/31336 روز پرداخت

 آموزش سایت Dogeminers

www.i-daramad.ir

   DogeMiners

      dogeminers.biz

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل سرمایه گذاری : 25 دلار

 سرمایه فعال ما : 300 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 4% - 1%

  واریز سود : آنی

  پلن ها : 6% - 9% روزانه مادام العمر !

حساب های مورد قبول

        

آموزش سایت Dogeminers


لیست واریز و برداشت

کل واریز ما : 300 دلار | کل برداشت ما : 164.01 دلار | سود ما : 54.67 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز دستی 2020-03-10 5.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-06 4.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-03 3.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-27 4.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-24 4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-21 3 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-18 3.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-13 4.1 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-10 4.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-07 8.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-02 4.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-29 6.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-24 3 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-19 3.35 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-16 3.65 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-13 7.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-09 8.44 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-04 3.75 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-31 3.8 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-26 3.35 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-21 2.7 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-15 2.8 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-10 4.2 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-05 2.33 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-01 2.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-25 2.5 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-22 2.52 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-18 3.62 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-14 3.85 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-10 3.1 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-06 2.95 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-01 3.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-28 2.95 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-24 7.1 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-18 4.15 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-14 2.9 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-11 4.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-05 6.5 دلار برداشت
- 2019-10-01 300 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی

invest-tracing.com