شروع پروژه : 1398/07/2962 روز پرداخت

 سایت سرمایه گذاری Bitzee

   Bitzee

      bitzee.bizبلیز

عدم پرداخت

  حداقل سرمایه گذاری : 0.001 بیت کوین

 سرمایه فعال ما : -

  پاداش معرفی : 5% - 2% - 1%

  واریز سود : آنی

  پلن ها :  3.6% روزانه (اصل سرمایه در هر زمان با 5% کارمزد قابل برداشت است)

حساب های مورد قبول

دوج کوین (Dogecoin)  بیت کوین  بیت کوین کش (Bitcoincash)  دش کوین (Dash)  اتریوم  لایت کوین  پییر  پرفکت مانی

سایت سرمایه گذاری Bitzee


لیست واریز و برداشت

کل واریز ما : 300 دلار | کل برداشت ما : 1127.46 دلار | سود ما : 375.82 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز آنی 2019-12-20 40 دلار برداشت
واریز آنی 2019-12-19 45.88 دلار برداشت
واریز آنی 2019-12-18 61.5 دلار برداشت
واریز آنی 2019-12-17 36 دلار برداشت
واریز آنی 2019-12-16 15.55 دلار برداشت
واریز آنی 2019-12-15 40.2 دلار برداشت
واریز آنی 2019-12-14 51.5 دلار برداشت
واریز آنی 2019-12-13 45.2 دلار برداشت
واریز آنی 2019-12-11 40.5 دلار برداشت
واریز آنی 2019-12-09 21.1 دلار برداشت
واریز آنی 2019-12-08 51.6 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-06 3.75 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-05 27.5 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-03 39.5 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-01 25.25 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-29 41.15 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-27 20.03 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-25 18.45 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-23 47.45 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-21 9.9 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-20 59.25 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-17 64.15 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-15 17.75 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-14 21.05 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-13 54.5 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-12 76.6 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-09 65.4 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-05 23.25 دلار برداشت
واریز آنی 2019-11-03 27.5 دلار برداشت
- 2019-11-01 300 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی

invest-tracing.com
Money-News-Online.com