رشد قیمت دلار ادامه دارد؛ افزایش نرخ رسمی به ۱۳۴۰۰ تومان

رشد قیمت دلار ادامه دارد؛ افزایش نرخ رسمی به ۱۳۴۰۰ تومان